Relationell Psykologi

Syftar förutom att komma tillrätta med de problem som klienten sökt för till att öka förmågan att reflektera kring sig själv och andra, sina egna och andras känslor och relationer. På så sätt kan man förstå sig själv och andra bättre och få en ökad kompetens att själv skapa ett bra liv med goda relationer och bättre komma tillrätta med framtida problem.

I en relationell psykoterapi arbetar vi väldigt flexibelt utifrån din situation och dina behov men vi fokusera speciellt på det ömsesidiga, känslomässiga samspelet, här och nu.

Kontakta mig för att boka in en tid.