Interpersonell Psykoterapi - IPT

IPT är en strukturerad form av korttidspsykoterapi som fokuserar på att lösa problem med relationer, känslor, psykologisk stress och andra psykologiska problem. Det kan exempelvis handla om ensamhet och isolering, konfliktfyllda relationer, att man fastnat i sorgen efter någon som avlidit eller andra förändringar i livet som man inte kommer över.

Terapin är ett bra sätt att bearbeta kriser men också mer långvariga problem. Den har bevisat god effekt vid exempelvis nedstämdhet, depression och vissa former av ätstörning (bulimi och hetsätning).

I IPT träffas man oftast en gång i veckan mellan 12 och 20 gånger men antalet möten kan variera enligt överenskommelse.

Terapin genomgår tre faser: I den initiala fasen kommer samtalen att kretsa kring betydelsefulla relationer i ditt liv och på vilket sätt de kan ha samband med dina problem, Den blir en slags kartläggning som hjälper dig att identifiera de relationer och problem som vi sedan arbetar med i terapin. I nästa fas av behandlingen kommer vi att fortsätta arbeta med de nya strategier som vi kommit fram till krävs för en positiv förändringar. I den sista fasen skapar vi en handlingsplan för framtiden; Vad ska du göra för att må fortsatt bra? Vad gör du om du skulle må sämre igen?

Kontakta mig för att boka in en tid.