Handledning & Utbildning

Jag erbjuder teamhandledning, verksamhetshandledning, metodhandledning och utbildning i psykodynamisk, interpersonell (IPT) och relationell psykoterapi.

Jag erbjuder också handledning av verksamhet, process och konflikthantering.

Jag föreläser och utbildar i bland annat interpersonell psykoterapi (IPT), relationell psykoterapi, känslor och affektmedvetenhet som jag också forskat kring.

Kontakta mig för att boka in en tid.