Psykologsamtal

Psykoterapi Handledning Rådgivning

S:t Larsgatan 25A, Linköping

Psykolgsamtal Börje Lech

Välkommen till mig för Psykologsamtal, Psykoterapi, Handledning och Rådgivning i Stockholm

Jag tar mig tid att lyssna till dig och erbjuder den individuella behandling som bäst passar dina behov och önskningar.

Jag har arbetat som psykolog sedan 1994 och tog min psykoterapeutexamen 2003. Jag disputerade i psykologi 2012 och i maj 2014 blev jag klar med min utbildning som handledare och lärare i psykoterapi. Som psykolog och psykoterapeut arbetar jag med problem av olika typ och svårighetsgrad, bland annat relationella problem, ångest, depression och ätstörningar. Dessutom handleder och föreläser jag, bland annat på Linköpings Universitet och Karolinska Institutet.

Mina Tjänster

Relationell Psykoterapi

Syftar förutom att komma tillrätta med de problem som klienten sökt för till att öka förmågan att reflektera kring sig själv och andra, sina egna och andras känslor och relationer.

läs mer...

Interpersonell Psykoterapi - IPT

IPT är en strukturerad form av korttidspsykoterapi som fokuserar på att lösa problem med relationer, känslor, psykologisk stress och andra psykologiska problem. Det kan exempelvis handla om ensamhet och isolering, konfliktfyllda relationer, att man fastnat i sorgen efter någon som avlidit eller andra förändringar i livet som man inte kommer över.

läs mer...

Handledning & Utbildning

Jag erbjuder metodhandledning och utbildning i psykodynamisk, interpersonell (IPT) och relationell psykoterapi.

läs mer...

Forskning

Om du är intresserad av min forskning finns min avhandling på nedanstående länk.

Läs min avhandling!